Wieczory Kawalerskie, Gry Taktyczne ASG

ASG Predators Piotrków Trybunalski

Okolice Piotrkowa Trybunalskiego, miasto sąsiadujące od strony wschodniej z dużymi połaciami lasów, a także sztucznym zbiornikiem Bugaj. Sam zbiornik ze względów formalno-prawnych nie jest brany pod uwagę pod żadne z naszych działań. Okoliczne lasy mają jednak wiele ciekawych miejsc, w których można prowadzić zarówno szkołę przetrwania jak i działania ASG.

Las Rakowski: zbyt mały teren na zaawansowane szkolenie survivalowe, spore możliwości organizowania manewrów ASG lub szkoleń z zielonej taktyki.

Las Meszcze - Koło: wszelkiego rodzaju szkolenia survivalowe z wyjątkiem technik linowych, las mało atrakcyjny na manewry ASG, dobre możliwości organizowania szkoleń z taktyki zielonej. 

Przygłów Lasy, rzeka Luciąża: bardzo dobry teren do organizacji szkoły przetrwania, manewrów ASG, czy szkoleń z zielonej taktyki. Pozostałości po drugiej wojnie światowej w postaci bunkrów, okopów rówów przciwczołgowych dają duże pole do działań w grach taktycznych ASG, szkoleniach z zielonej taktyki, szeroko zakrojonych kursach survivalu. Mamy możliwość poruszania się po terenach podmokłych, piaszczystych skarpach, lesie iglastym lub mieszanym o różnej chcarakterystyce terenowej. Możemy również zorganizować atrakcje linowe.

Las Kopuły - Sulejów: rozległy las nadający się na szkolenia z zielonej taktyki, manewrów ASG, szkoelnia survivalowe, atrakcje linowe jak najbardziej możliwe do realizacji ze względu na wyrobiska pokopalniane. Teren to opuszczony i zalesiony już kamieniołom z przełomu XVII i XIXw. Okalające lasy i obecność zwierzyny płowej sprawia iż szkoła przetrwania dla początkujacych pozostanie na długo w pamięci. Łatwy dostęp do rzeki powoduje rozszerzenie opcji taktycznych.

Las Olszowiec - opuszczone osiedle górnicze, szerokie spectrum działań z czarnej taktyki każdego poziomu. Parterowe domy z kilkoma drogami podejścia, niektóre podpiwniczone. Zielona taktyka, zajęcia linowe oraz manewry ASG. Brak dostępu do wody.Informacje o plikach cookie i klauzula informacyjna RODO. CO TO JEST RODO? RODO - jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą. klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Husar Centrum Szkoleniowo Consultingowe Adam Stryjak (zwanym dalej HCSC) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kościelnej 6/2. 2) inspektorem ochrony danych w HCSC jest Pani Kamila Bugajczyk, kontakt: iod@hcsc.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celów jakie Państwo wybraliście: a) w celu prowadzenia terminarza zapisów na szkolenia zgodnie z regulaminem na stronie www. https://www.asgpredators.pl/index.php/regulamin.html b) wysyłki oferty handlowej na żądanie osoby zainteresowanej c) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z zawartą umową zlecenia Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy wysyłaniu zapytania ofertowego do HCSC z żądaniem oferty na usługi oferowane przez HCSC b) realizacja umowy c) uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonywania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami d) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. 4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu, przy usłudze newsletteru. 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, konkursów – do czasu wyłonienia zwycięzcy 7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przesłania żądanych informacji, realizacji mailingu na wyraźną Państwa zgodę, realizacji zawartej umowy. 10) Pragniemy zapewnić, że HCSC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj naszą politykę prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information