Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca do 25 maja 2018 r

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest ASG Predators Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, wpisanej do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 0000796678 NIP 7712907444 REGON 384106940.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
6. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas zapytanie ofertowe lub zapiszesz się do Newsletteru, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy i adres do wysyłki zamówionych produktów . Dane te są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. W przypadku wysłania zapytania ofertowego Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu zrealizowania usługi, lub do momentu wysłania przez Ciebie do nas maila z prośbą o ich usunięcie lub przeniesienie do innego administratora.
7. Jesteśmy także administratorem danych osób zapisanych na newsletter i danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. W tym przypadku Twoja zgoda może zostać cofnięta poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości z naszą ofertą.
8. Dane osobowe, które nam powierzasz, przetwarzane są: a). zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b). zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c). w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez ASG Predators Sp. z o.o., d). w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli zapisałeś się na otrzymywanie informacji handlowych.
9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (adres na dzień 25 maja 2018 roku jest to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w ASG Predators Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@asgpredators.pl
11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.
12. Przysługuje nam prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
14. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
15. Wdrożyliśmy, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umów powierzenia. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane są dostawcy serwera, numer telefonu dostawcy usługi komunikacyjnej
17. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§3. Pliki cookies
18. Witryna www.asgpredators.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
19. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy HCSC Adam Stryjak w celu optymalizacji działań.
Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na ustalenie czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
20. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
c) „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przy użyciu narzędzi typu Google Analytics;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) “społecznościowe”, umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (Facebook, Google+, itp)
21. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w sklepie/stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu/strony.
Możesz również skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Dodatek możesz pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Jak kontrolować pliki cookie w przeglądarce
opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
internet explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
safari
http://support.apple.com/kb/PH5042