Kontakt

napisz do nas

Dane kontaktowe:

ASG Predators Sp. z o.o.
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Krasickiego 10/19
97-300 Piotrków Trybunalski

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000796678
NIP 7712907444
REGON 38410694000000
Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, opłacony w całości.

TEL. + 48 450 105 155

Konto: mBank: 56 1140 2004 0000 3002 7909 7552