Ratownictwo taktyczne kurs

Ratownictwo Taktyczne 8h

Kolejnym etapem naszych szkoleń jest “Ratownictwo Taktyczne” znane również pod nazwą czerwonej taktyki.

Szkolenie to jest jednym z istotnych elementów, działań na niebezpiecznym terenie. Tymi ciekawymi zajęciami, chcielibyśmy nie tylko przekazać wiedzę wojskową, ale również przedstawić, jak niektóre z rozwiązań mogą przydać się, choćby na wycieczkach zagranicznych.

Zaczynamy częścią szkoleniową, nasi instruktorzy przybliżą Ci zagadnienia, z początku wydające się trudne i nie zrozumiałe, ale tylko z początku. Każde zagadnienie będzie opisane i wyjaśnione w praktyczny sposób, a więc zaczynamy od:
– czym jest Ratownictwo Taktyczne i po co powstało, jaka jest kolejności pomocy oraz opowiemy o etapach łańcucha przeżycia,
– Przedstawimy i omówimy pakiety, pierwszej linii samopomocy IP3 (ifak), czyli “Indywidualny pakiet pierwszej pomocy” oraz pakiety drugiej linii pomocy ogólnej,
– Pokażemy jak pomóc sobie samemu i jak pomóc innym,
– Przedstawimy jak indywidualnie stworzyć i zastosować wojskowe procedury ISOPREP,
– Jak zabezpieczyć teren zdarzenia,
– Procedurę MEDEVAC

PRAKTYKA

Następnie, to wszystko wykorzystamy, w dwóch symulowanych scenariuszach bojowych,
– pierwszy gdzie to my zostaliśmy ostrzelani i jeden z członków grupy został ranny,
– drugi, w którym otrzymamy informacje o miejscu, gdzie znajdują się ranni, którym trzeba pomóc.

WAŻNE INFORMACJE

Organizator zapewnia: Sprzęt medyczny konieczny do prowadzenia szkolenia, umundurowanie, radiotelefony, nadzór instruktorów oraz ratownika medycznego.

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: obuwie za kostkę, ubiór dostosowany do panujących warunków atmosferycznych, kartkę i długopis, nakrycie głowy, prowiant oraz wodę na czas trwania szkolenia.

Koszt szkolenia 200 zł/os.

Miejsce zbiórki przesyłane jest do zebranej grupy droga mailową. 

Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna lub gdy prawny opiekun bierze udział w imprezie.