Taktyka zielona

Wszelkie formacje wojskowe od jednostek regularnych po wojska specjalne muszą odbywać szkolenia taktyczne. Jedną z taktyk jest szeroko pojęta taktyka zielona. Jest ona zbiorem zasad prowadzenia walki, poruszania się w terenie otwartym.

Zapraszamy na nasze szkolenia wojskowe z zielonej taktyki.

Kursy prowadzimy w kilku blokach programowych m.in. z instruktorami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Czas trwania szkolenia to w zależności od stopnia skomplikowania: 8 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny.

Taktyka zielona – co to takiego 

Zielona taktyka to zestaw umiejętności i strategii skoncentrowanych na efektywnych działaniach w terenie otwartym, niezurbanizowanym. Jest to podstawa do późniejszych ćwiczeń w terenie zurbanizowanym, czyli tzw. działań w obszarach zasiedlonych (AT – Actions in Towns). 

Działania zielonej taktyki obejmują szereg aktywności, które obejmują patrolowanie, obserwację, zasadzki oraz inne metody działań defensywnych i ofensywnych. Praktykowanie tych umiejętności nie tylko wpływa na skuteczność działania w ekstremalnych warunkach, ale również pomaga zrozumieć działanie zespołowe. 

Patrolowanie jest jednym z kluczowych aspektów zielonej taktyki. Nie tylko chodzi o poruszanie się po terenie – patrolowanie obejmuje również umiejętność czytania terenu, rozumienia znaków natury, a także skutecznego i dyskretnego poruszania się, aby pozostać niewykrytym. 

Obserwacja to kolejny istotny element. Wykorzystując naturalny kamuflaż, osoba korzystająca z zielonej taktyki musi umieć skutecznie obserwować otoczenie, identyfikując potencjalne zagrożenia, ale również możliwości. Opanowanie umiejętności obserwacji pomaga w zdobywaniu istotnych informacji, które mogą być kluczowe dla przetrwania. 

Zasadzki i inne metody działań bojowych są nieodzowną częścią zielonej taktyki. Obejmują one planowanie i wykonywanie działań mających na celu dezorientację, zaskoczenie lub unieszkodliwienie potencjalnego zagrożenia. Tutaj kluczowe są nie tylko umiejętności bojowe, ale również zdolność do strategicznego myślenia i planowania. 

Zielona taktyka to nie tylko zestaw umiejętności, ale także filozofia. To podejście, które ma celu zaadaptowanie grupy bojowej w otoczeniu. Wszystko to stawia zieloną taktykę jako fundament dla efektywnego i zrównoważonego przetrwania, zarówno w warunkach dziczy, jak i w środowisku zurbanizowanym. 

W programie szkoleń wojskowych zdobędziesz poniższe umiejętności:

Sprawdzenie i rozwój umiejętności pojedynczego żołnierza/operatora:

Sprawdzenie i rozwój umiejętności pracy w drużynie: